Transport

Med vårt breda nätverk av åkerier transporterar vi dagligen stora mängder av gods från avsändare och till slutkund. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela Sverige men även ut i Europa. Flygfrakt är ofta tidskänsligt vilket gjort att vi utvecklat våra transporter för att tillmötesgå detta behov. Vi arbetar med säkerhetsgodkända åkerier som är medvetna om våra behov att godset kommer fram i samma skick som det lämnade och på utsatt tid.

Vi har fasta avgångar till och från många orter i Sverige och möjlighet att snabbt arrangera transport vid behov. Under många år har vi haft direktkontakt med svensk industri för att erbjuda snabba och säkra transportlösningar så godset kan anlända till vår terminal och lämna oss med kortast möjliga ledtid.

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa er.